villa-videbeck-huvudentré.jpg
Villa Videbeck, Lidköping, Demensboende, TOTALENTREPRENAD, Partnering

Villa Videbeck, Lidköping

Om- och tillbyggnad utav demensboende i Lidköping.

Totalt 106 boendeplatser inklusive nytt storkök och administrationsdel.

Partneringentreprenad tillsammans med Projektlaget och Lidköpings kommun.

Entreprenadsumma: 7 MSEK