Miljö & Kvalitetsplan

Tofta plåt & ventilation AB skall erbjuda installationslösningar och tjänster som uppfyller kunders och samhällets miljökrav, och som fortlöpande skall utvecklas för minskad energiförbrukning och miljöbelastning.

Detta uppnår Tofta Plåt & Ventilation AB genom att:

  • Kontinuerligt förbättra miljöarbetet med tydliga mål
  • Verka för att företagets leverantörer och samarbetspartners tillhandahåller miljöanpassade produkter och tjänster.
  • Alla medarbetare utbildas och motiveras att utföra sitt arbete på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
  • Betrakta lagar och andra myndighetskrav som minimikrav.
  • Kontinuerligt ta del av forskning och utveckling inom miljöområdet
  • Miljö- och Kvalitetspolicy (PDF dokument)


Ladda ner vår Miljö- & Kvalitetsplan


Kvalitétspolicy
Tofta plåt & ventilation AB:s verksamhet är inriktad på att utföra entreprenader inom luftbehandling för såväl total- som utförandeentreprenader.

Våra tjänster och installationer skall vara av så hög kvalité att kundens uppställda mål och förväntningar uppfylls.

Levererad vara och tjänst skall vara klar enligt avtalad tidplan, till rätt kvalitet med uppfyllt klimatkrav.

Kvalitetssystemets mål är att uppfylla krav enligt SS ISO 9001.