aspoe-1.png

Aspö Skövde

Nybyggnad av 220 lägenheter & en Förskola i Skövde

Punkthus, radhus, 4-Bohus och en Förskola med VAV

Alla byggnader möljklassade i Svanen, FEBY12 och Miljöbyggnad GULD

Beställare: PEAB Skövde

Totalentreprenad

Projektörer: Kristian Grönskog (Lgh) & Richard Gustafsson (Förskolan)

Projektledare: Rikard Gustafsson (R1)