Kv Hermod HERMOD, SKÖVDE, KONTORSHUS OMBYGGNAD/TILLBYGGNAD, TOTALENTREPRENAD

Kv Hermod

Om och tillbyggnad av kontorhus i Skövde.

Totalentreprenad med NCC som beställare.

Installation med kylbafflar.

Entreprenadsumma 8 miljoner .