Beväringsgatan Göteborg Beväringsgatan, Nyproduktion 250 Lgh+Butiker plan 1, TOTALENTREPRENAD

Beväringsgatan Göteborg

Nyproduktion utav 250 st lägenheter med tillhörande parkeringsgarage samt 4st butiker

Totalentreprenad med Tuve bygg som beställare.

Entreprenadsumma 14 miljoner.